ADHD er en nevropsykiatrisk forstyrrelse man er født med. Går du med en udiagnostisert ADHD vil den medføre problemer på en eller flere livsarenaer. Statistisk går ADHD mest utover akademisk funksjon (skole), yrkesfunksjon (jobb) og sosial funksjon, men går også utover samliv, helse, økonomi, fritid m.m.

Folk flest har det man kaller en nevrotypisk hjerne som får jobben gjort hvis arbeidsoppgaven er viktig eller belønnede. ADHD-hjernen fungerer ikke sånn, skal jobben bli gjort må arbeidsoppgaven enten være interessant, ny, kompetitiv eller haste. Folk med ADHD har derfor lav utholdenhet for mye som er viktig. For en selv og omgivelsene er det frustrerende og forvirrende at man er så inkonsistent mht. utholdenhet. Den varierende utholdenheten medfører problemer på ulike livsarenaer fordi det er så mye viktig man ikke får gjort, utsetter eller man faktisk får gjort, men blir utslitt av fordi det koster så mye mer enn for andre.

For en rask innføring i hva ADHD er, anbefales intervjuet med William Dodsen på denne linken,hør fra 5:37 til 12.43: https://www.youtube.com/watch?v=YBEfadD-1wA

Jenter med ADHD blir ikke fanget opp sammelignet med gutter som betyr at mange kvinner sliter i hverdagen uten å forstå hvorfor. Typisk må de kompensere for ADHD`n og ender opp med utmattelse, somatiske plager, depresjon og angst. Er du kvinne og lurer på om du har ADHD anbefales Youtube foredraget av Ellen B. Littman på denne linken: https://www.youtube.com/watch?v=QSFSAa1-NCs&t=133s