Pris

Utredningen koster 20 000 som er mye penger, vi har derfor gjort det sånn at før utredningen formelt starter blir du tilsendt selvrapporteringsskjemaer på e-post som du fyller ut. Gir de indikasjon på ADHD anbefales formell utredning som starter når betaling er registrert. Gir selvrapporteringsskjemaene ikke indikasjon på ADHD, anbefales ikke formell utredning og kontakt avsluttes. 

Konkluderer utredningen med ADHD anbefales medikamentell behandling der du kun betaler egenandel som hos fastlegen, har du frikort betaler du ingenting som er unikt med utredning hos oss da timepris på medikamentell behandling ligger rundt 2000 kr per konsultasjon hos andre som tilbyr ADHD utredning. Spør derfor alltid hva totalpris på utredningen og den medikamentelle behandlingen cirka blir. 

    

.