Pris

Utredningen koster 20 000. Før utredningen formelt starter vil du bli tilsendt selvrapporteringsskjemar på e-post som du fyller ut, peker de i retning av ADHD vil utredning anbefales og formelt starte når betaling er registrert innbetalt. Konkluderer utredningen med ADHD vil du tilbys medikamentell behandling der du kun betaler egenandel, har du frikort betaler du ingenting.

.